Para o Concello de Moraña, Valmos realizou a Humanización da zona da parada de taxis e autobús, modernizando as aceras e xerando un espazo que interactúa coa propia rúa.

Colocáronse bancos de madeira, e preparáronse xardineiras para a colocacion de plantas ornamentais.